søndag 3. oktober 2010

Låve-låv'e!

Æ har ein lÅVE som æ LÅV'E!
Dein sjer ut sånn hær:

Å når æ roinne nersia og går attom nåva, så sjer æ de' hær:
Hær væks de' solbær te styrking for kaille vinterdaga, å kirsebær ainnakvart år!
Groboinn e go, ætte år me' kompost og sig fra fraukjeller'n...
som no e rein å kainn verk sakral,
om ein knip at augan og læss som ein itj sjer dæm gamle bildækkan å ainna ræsta fra levd liv på bruke'!

Å oppom nåva e tørkestative dær lætt og sprætten 5-åring koinn klatter og sveng roint,
når de va plass mellom reine laken og slitte oinnerboksa te bæss og boint!

Å ailler kjækkast e gløtt tå sola ijønnom væggen
å jønnom gluggen ut mot sør:
Å denner låven e no en glede som æ har skjøte og kjærlighet te!
Så får vi sjå ka de' bli te',
me ti og pænga som vandringsstava
på forsikti' vandring i drømmers land!
De' flyg ein ængel over take å seinne "blessings" te' gamle minna
og ønske nye vælkømmen fram!!